Privacyverklaring

Inleiding

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Met ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’ bedoelen we:

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Budgetballoons

Harrybanninkstraat 63

1011dd Amsterdam
Eigenaar contact e-mailadres: info@budgetballoons.nl


Ons bedrijf heeft te gelden als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de privacywetgeving. Wij zijn daarom verantwoordelijk voor de naleving van deze wetgeving als het gaat om jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens kunnen door jou, als gebruiker, worden verstrekt door bijvoorbeeld een formulier in te vullen. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze systemen, of die van derde partijen. Wij vragen enkel om gegevens die noodzakelijk zijn om een lead of transactie te behandelen. Voor een offerte- of drukvoorbeeldaanvraag is bijvoorbeeld (nog) geen adres nodig. Voor een order wel. (Persoons-)gegevens die niet verplicht zijn hoeven niet ingevuld te worden. Met meer informatie kunnen we je daarentegen beter helpen.

Een deel van de gegevens wordt (tijdelijk) opgeslagen in cookies en/of sessies. Deze data is volledig anoniem en daarom niet te herleiden naar jou als persoon of bedrijf. Hoe en waarom we gegevens verzamelen wordt beschreven onder het kopje ‘doeleinden’ en in de uitgebreide cookieverklaring.

Alle gegevens die wij verzamelen én delen met derde partijen zijn geanonimiseerd ofwel ondergebracht in de cookie-instellingen waar de gebruiker expliciet toestemming voor heeft gegeven. Gegevens die gedeeld worden met derde partijen staan in een onderlinge verwerkersovereenkomst. Bovendien worden gegevens via een beveiligde verbinding verwerkt. Meer hierover staat onder het kopje ‘beveiliging’.

Verwerkingsmethode, locatie en bewaartijd

Alle verzamelde gegevens worden verwerkt voor de specifieke doeleinden, die we hierna uitleggen. Deze gegevens worden met gebruik van computers en/of IT-tools opgeslagen en verwerkt. De medewerkers van BudgetBalloons hebben toegang tot deze gegevens. Zij verwerken deze voor functie gerelateerde doeleinden. De eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke van BudgetBalloons verstrekt de gegevens aan met verwerking belaste medewerkers en eventueel aangestelde externe partijen.

De gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van BudgetBalloons en andere plaatsen waar de met verwerking belaste medewerkers en eventueel aangestelde externe partijen zich bevinden.

De verzamelde en verwerkte gegevens worden, zolang als nodig, bewaard voor de benodigde partijen om de diensten van BudgetBalloons te verlenen en/of te verbeteren.

Doeleinden

Functionele doeleinden

BudgetBalloons is een online bedrijf en verwerkt alles aan de hand van data. Wij verzamelen data van bezoekers en van klanten. Om onze diensten aan te kunnen bieden en overeenkomsten uit te kunnen voeren hebben we van klanten meer informatie nodig: onder andere een e-mailadres en/of telefoonnummer en/of adres is voor ons nodig om een aanvraag of order te kunnen behandelen. Deze informatie deel je zelf met ons. In elk (aanvraag-)formulier hebben we aangegeven welke informatie noodzakelijk is om een aanvraag of order te kunnen behandelen. Deel je die gegevens niet? Dan kunnen we je niet helpen en zullen de gegevens in het formulier niet ingediend worden en ook niet bij ons terecht komen.

Een bezoek aan de websites van Budget Balloons blijft niet onopgemerkt. Gelukkig. Die gegevens gebruiken wij om onze websites en diensten te verbeteren. Wij meten en volgen onder meer de bron van het bezoek, de bezochte pagina’s en het wel of niet converteren. Ook voeren wij A/B-testen uit, traceren we klikken op bepaalde pagina’s en elementen en testen wij voortdurend hoe we onze websites kunnen verbeteren. Vrees niet: wij weten niet wij je bent. Dat geldt voor al deze data die, zowel in onze systemen als in die van derde partijen wordt verwerkt. Deze zijn geanonimiseerd en niet te herleiden naar jou persoonlijk. In zulke testen val je in de testgroep of controlegroep, hokje één of hokje twee. We meten de ervaring in het hokje, niet wie daar in zit.

De gegevens die wij verzamelen vallen onder functionele scripts (zonder werkt de site niet), analyses en registratie van kliks, sessies en bezochte pagina’s, daarnaast vallen tagbeheer en interactie met de chatfunctie daaronder. Deze informatie is niet te herleiden naar een specifiek persoon.

Persoonlijke aanbiedingen

Met het accepteren van ‘persoonlijke cookies’ weten we in sommige gevallen wel wie je bent. Dan kunnen we je een persoonlijk aanbod doen. Je wordt dan getrakteerd op persoonlijke aanbiedingen, kortingen en je weet als eerste over onze nieuwe diensten en/of producten. Een deel van deze aanbiedingen tonen we je op de site en een deel sturen we je toe zodra je een e-mailadres hebt ingevuld.

Dat klinkt best aantrekkelijk en dat is het ook. En, je kunt je cookie-instellingen nog wijzigen als je wist en dan opnieuw de website bezoekt.

Gebruik van cookies

Zoals we onder ‘doeleinden’ beschreven gebruiken wij cookies om onze sites te verbeteren. Welke cookies dat zijn, wat ze doen en hoelang ze bewaard worden in onze coockieverklaring.

Inzage en correctie

Als klant heb je recht op inzage in de gegevens die BudgetBalloons van jou heeft, of verwerkt. In de eerste plaats zijn dat gegevens die je zelf achterlaat of ingevuld hebt; als je bijvoorbeeld een bestelling of een aanvraag hebt gedaan. Daarnaast kunnen er marketing gerelateerde gegevens worden opgeslagen bij deze data zoals jouw functie of het aantal medewerkers van jouw bedrijf.

Je kunt BudgetBalloons vragen om inzicht in de gegevens die wij over jou hebben of ze eventueel te laten verbeteren of verwijderen. Daarnaast kan je een verzoek indienen tot beperking van verwerking of verzoeken om overdracht van jouw gegevens. Een verzoek hiertoe kun je indienen via de bovenstaande contactgegevens. We kunnen dan data wijzigen, anonimiseren, verwijderen of aanvullen. Bovendien vragen we je om een gegronde reden deze aanpassingen door te voeren. Omdat we misbruik willen tegengaan en willen voorkomen dat jouw data in handen van anderen komen, zullen we je ook vragen om je via een tweetraps verificatie te legitimeren.

Je hebt daarnaast het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Neem hiervoor ook contact op via bovenstaande gegevens.

Klacht indienen

Als je een klacht hebt over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken heb je de mogelijkheid om deze klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Daarbij heb je zelf de keuze om de klacht in te dienen de Nederlandse toezichthoudende autoriteit, dan wel bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar jij gevestigd bent. Op de website van de toezichthoudende autoriteiten vind je hierover meer informatie.

Beveiliging

Alle data die wij verzamelen of die je met ons deelt is in veilige handen. Dat is kort door de bocht, dat snappen we. Iets ruimer genomen: al je (persoonlijke) informatie die je achterlaat op de website en/of invult in bijvoorbeeld een formulier wordt via een beveiligde SSL-verbinding verstuurd.

De klantenomgeving, onze eigen systemen én de verbindingen met externe partijen draaien via een beveiligde verbinding. Zo zorgen we dat derden zonder toestemming niet bij de opgeslagen gegevens kunnen.

 

 

Opmerkingen over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited "Google" genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

1/3

Budget Balloons

Mail: Info@budgetballoons.nl

KvK: 68508352

Btw: NL857475939B01

Bank: NL83 KNAB 0256 2475 79

Ophaalpunt Amsterdam:

Jan Everstenstraat 715

1061XZ Amsterdam

Contact